Du lịch úc - new zealand

Sắp xếp theo:
AUSTRALIA (ÚC): MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY AUSTRALIA (ÚC): MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY

Mã tour: HNV-UC7

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành: 15/5/2019

ĐĂNG KÝ THEO NHÓM GIẢM NGAY LỆ PHÍ VISA 4,500,000

Giá: 33.950.000₫
AUSTRALIA (ÚC): MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY AUSTRALIA (ÚC): MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY

Mã tour: HNV-UC7

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành: 20/6/2019

ĐĂNG KÝ THEO NHÓM GIẢM NGAY LỆ PHÍ VISA 4,500,000

Giá: 35.950.000₫
AUSTRALIA (ÚC): MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY AUSTRALIA (ÚC): MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY

Mã tour: HNV-UC7

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành: 22/7/2019

ĐĂNG KÝ THEO NHÓM GIẢM NGAY LỆ PHÍ VISA 4,500,000

Giá: 35.950.000₫
AUSTRALIA (ÚC): MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY AUSTRALIA (ÚC): MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY

Mã tour: HNV-UC7

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành: 20/8/2019

ĐĂNG KÝ THEO NHÓM GIẢM NGAY LỆ PHÍ VISA 4,500,000

Giá: 33.950.000₫
NEW ZEALAND 2019: AUCKLAND – ROTORUA – HAMILTON NEW ZEALAND 2019: AUCKLAND – ROTORUA – HAMILTON

Mã tour: HNV-NEW6

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 29/4/2019

ĐĂNG KÝ THEO NHÓM GIẢM NGAY LỆ PHÍ VISA 4,500,000

Giá: 39.950.000₫
AUSTRALIA (ÚC) : MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY AUSTRALIA (ÚC) : MELBOURNE - BALLARAT – SYDNEY

Mã tour: HNV-UC7

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành: 9/10/2019

ĐĂNG KÝ THEO NHÓM GIẢM NGAY LỆ PHÍ VISA 4,500,000

Giá: 35.950.000₫