Trusted Brand là chỉ số tín nhiệm cho các doanh nghiệp có thương hiệu đáp ứng tốt các tiêu chí TBI - Trusted Brand Index, hướng đến sự thỏa mãn của khách hàng, phát triễn năng lực cạnh tranh bền vững mang tầm khu vực và quốc tế.

- Quá trình 10 năm tại Việt Nam (2004 - 2014), TBI đã đạt được thành công vượt bậc, mang lại những giá trị thiết thực, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao sự tín nhiệm qua các hoạt động áp dụng quy trình quản lí phát triển nhằm gia tăng giá trị thương hiệu tại Việt Nam.
- Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ASEAN, đối tác ngày càng đưa ra các tiêu chí khắc khe để lựa chọn nhà cung ứng bên ngoài phù hợp, đặc biệt chú trọng vào các thương hiệu uy tín. Vì vậy chỉ số tín nhiệm thương hiệu TBI là một trong những bằng chứng khách quan, sẵn sàng lợi thế cạnh tranh kinh doanh với thị trường thế giới "phẳng".
- Trusted Brand 2015 tập trung vào chủ đề: ASEAN AEC 2015 - lợi thế cạnh tranh "phẳng" trên cơ sở phối hợp báo cáo khảo sát của Viện Doanh nghiệp Việt Nam dưới sự giám sát chất lượng và công nhận quốc tế InterConformity - CHLB Đức, Châu Âu với dấu hiệu "Trusted Brand" mã số SHTT750/2008, 13082/2009.
- Tiêu chí đánh giá đối với doanh nghiệp "đạt chuẩn" như sau :
    + Mức độ tín nhiệm & pháp lý
    + Bảo hộ thương hiệu
    + Đảm bảo chất lượng sản phẩm & dịch vụ
    + Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Quốc Tế
    + Thành tích kinh doanh vì cộng đồng.


Và căn cứ theo chuẩn mực quốc tế TBI (Trusted Brand Index), thì Thương hiệu của Hương Nam Việt được vinh dự nhận chứng nhận "TRUSTED BRAND - THƯƠNG HIỆU UY TÍN 2015"

 

 

Gọi ngay: 0918500288 Chat với chúng tôi Zalo